Patrick Renault


Mit navn er Patrick Renault. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2009. I mit arbejde som klinisk psykolog har jeg specialiseret mig i mindfulnessbaseret kognitiv adfærdsterapi (særligt Acceptance & Commitment Therapy) og eksistentiel terapi. Som privatpraktiserende arbejder jeg meget med stress, angst og depression.

For bedst muligt at hjælpe dig søger jeg først og fremmest anerkendende at møde dig dér, hvor du er. Sammen undersøger vi grundigt din problematik og situation for at sætte nogle klare mål for forløbet og en fremgangsmåde for at nå derhen.

Det kan både indebære (1) hjælp til at håndtere smertefulde følelser, kropslige fornemmelser eller tanker, så de bliver mindre styrende af dit liv og (2) hjælp til at afklare, hvad der virkelig er vigtigt og værdifuldt for dig. Terapiens sigte er at hjælpe dig med at få et mere indholdsrigt, meningsfuldt og bevidst nærværende liv.

Som en af de første i landet specialiserer jeg mig i den form for kognitiv adfærdsterapi, der kaldes Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Et stigende antal videnskabeligt dokumenterede resultater gør aktuelt ACT til en af de mest efterspurgte former for psykoterapi i forhold til en lang række problematikker. Men som sådan er tilgangen funderet i årtusinder gammel visdom, der kan genfindes i blandt andet stoisk, buddhistisk og eksistentiel livsfilosofi. Med denne form for terapi går vi resultatorienteret frem med oplevelsesbaserede øvelser og teknikker og målrettede ændringer af handlemønstre i hverdagen.

Ønsker du et mere fordybende og indsigtsgivende forløb, tilbyder jeg også samtaleforløb af mere eksistentiel karakter. Jeg har beskæftiget mig eksistentiel fænomenologi og terapi i en række sammenhænge og sidder i styregruppen for Forum for Eksistentiel Psykolog & Terapi: http://www.eksistentielpsykologi.dk

Jeg  har tidligere erfaring med behandling af svære traumer såvel som spiseforstyrrelser i psykiatrien og tillige arbejdet med akutte kriser og selvmordstanker.

Jeg ser frem til at møde dig og hjælpe dig videre med dit liv.
 

Nyheder

Tanke Timeout


Thomas Markersen er i øjeblikket aktuel med sin visualiserings cd - Tanke Timeout. Kan hentes på iTunes tryk herLæs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00