Eksistentielle udfordringer og kriser

Eksistentielle kriser og udfordringer

I løbet af et liv oplever de fleste glæden ved succes, sundhed, kærlighed, mening og gode sociale relationer, men mange møder også livets skyggesider i form af eksempelvis tab af kærlighed, status, sygdom og død, meningsløshed og ensomhed. Disse kan melde sig som sorg og krise, men også som stillestående glædesløse perioder i livet. Her er måske ikke direkte tale om stress, angst eller depression, men snarere en slags rådvildhed, ulykkelighed, frustration eller en generel følelse af utilfredshed.


Der kan her opstå en række eksistentielle spørgsmål, der knytter sig til at finde mening med livet. Ofte vil man opleve et behov for at lære sig selv og sine ressourcer bedre at kende: Hvem er jeg? Hvordan håndterer jeg bedst min livssituation? Hvad vil jeg med mit liv? Og hvordan finder jeg den vej, der passer til mig?


Eksistentielle spørgsmål har det med at være diffuse og svært håndgribelige. I kognitiv terapi får du hjælp til at formulere dine eksistentielle tanker og få konkretiseret dem i form af øget indsigt og konkrete mål, der kan føres ud i livet. Der arbejdes dernæst med at realisere målene.

Nyheder

Læs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00