Generaliseret angst (GAD)

Generaliseret angst (GAD)

 Generaliseret angst kan beskrives som en konstant følelse af anspændthed og bekymring. Den er således ikke isoleret til bestemte genstande eller situationer. Personer, der lider af generaliseret angst, kan ofte berette om talrige bekymringer, der forhindrer dem i at nyde nuet, eller som kan føre til, at de undgår at kaste sig ud i nye udfordringer.

Symptomerne, der kommer sig af bekymringsaktiviteten, kan ofte være fysiske: Man kan være tilbøjelig til nemt at blive træt og kan opleve hovedpine, anspændthed, ømhed i muskler, søvnbesvær, problemer med at synke, rysten, muskelkramper, svedeture og hedeture. Det er også almindeligt at opleve øget irritation i forbindelse med generaliseret angst.

Ofte stammer den generaliserede angst fra bevidste eller ubevidste antagelser om, at det er nødvendigt at bekymre sig. Herved er man på forkant, hvis nu katastrofen skulle indtræde. Det kan ligeledes være en diffus fornemmelse af, at hvis man slipper bekymringen, så vil man være mere udsat for diverse negative hændelser.


I kognitiv terapi arbejder vi med at afdække og arbejde med de antagelser, der ligger bag det oplevede behov for at bekymre sig. Vi vil ligeledes arbejde med den adfærd, der kan vedligeholde problemerne. Målet er at opøve strategier til at slippe bekymringerne og have tiltro til, at man kan mestre livets udfordringer uden unødig angst

Nyheder

Læs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00