Bipolar depression

Kognitiv terapi mod bipolar depression

Bipolar depression er en følelsesmæssig forstyrrelse, der er kendetegnet ved mindst én manisk episode i løbet af livet. Det er meget forskelligt, hvor meget denne forstyrrelse griber ind i den enkeltes liv. Nogen oplever blot et par maniske episoder af få dages varighed i hele deres liv, medens andre oplever mange episoder eller måske kronisk kan mærke, at manien hele tiden befinder sig ’lige under overfladen’. Uden behandling vil man statistisk set opleve gennemsnitligt fire episoder med mani over en periode på 10 år. De fleste oplever dog et meget individuelt og unikt mønster af humørsvingninger, som det ofte kan være hensigtsmæssigt at få hjælp til at identificere. Der er fundet en stærk genetisk sammenhæng, hvilket betyder, at man kan være født med en særlig sårbarhed for at udvikle bipolar depression.

Nogle, som lider af bipolar depression, betragter ikke umiddelbart manien som det væsentligste problem, dels fordi der ofte er langt mellem episoderne, og desuden fordi de første fornemmelser af mani kan opleves som en yderst positiv sindstilstand. Først når manien har fået rigtig fat, og det er for sent at stoppe op, kommer de uheldige eftervirkninger af den. Problemet med de maniske perioder er, at de ofte leder til uovervejede beslutninger og en atypisk eller bizar adfærd, der kan medføre langsigtede problemer i relation til ens familie, job, venner og livet i al almindelighed. Disse problemer kan endvidere virke forstærkende på den depressive sindstilstand, der ofte kommer i kølvandet på manien.

Gennem kognitiv adfærdsterapi arbejder vi på at kunne identificere de tanker, følelser og fornemmelser, der er forbundet med manien for herefter at opøve teknikker til at holde den i skak. Målet er at arbejde hen imod en mere jævn og mindre svingende sindstilstand, hvilket betyder, at både de maniske og de depressive stemningstilstande vil blive mindre udtalte. Mange med bipolar lidelse kæmper desuden med de problemer, som den maniske og risikosøgende adfærd kan afstedkomme. Mange har mistet jobs, oplevet skilsmisse, er kommet ud i misbrug, gæld eller har længere indlæggelser bag sig. Her er det også relevant at få hjælp til at tackle disse problemer og blive bedre til at drage omsorg for sig selv, så de ikke gentager sig.

Typiske kendetegn ved en manisk episode:

• Ekstrem irritabilitet og fornemmelse af at kunne blive meget nemt distraheret
• Overdrevne euforiske (overlykkelige) følelser
• Vedvarende perioder med usædvanlig og ofte bizar og risikosøgende adfærd
• Øget energi, aktivitet, hurtig tale og tænkning, agitation
• Mindre søvn
• Urealistisk tro på egne evner
• Ringe vurderingsevne
• Øget seksualdrift
• Misbrug
• Provokerende eller frastødende adfærd
• Benægtelse af problemer
• I sjældnere tilfælde kan der forekomme vrangforestillinger, paranoia eller hallucinationer.

Faktorer, der kan forhindre tidlig opdagelse af bipolar depression:


Et tidligt tegn på bipolar depression kan være hypomani – en tilstand, hvor personen udviser et højt energiniveau, overdrevne humørsvingninger eller irritabilitet og impulsive og ’tankeløse’ handlinger. Hypomani kan føles godt for den, der oplever det. Derfor er det typisk sådan, at det er andre, der opdager det først, mens den ramte ofte vil benægte, at der skulle være noget galt. I de tidlige stadier vil bipolar depression kunne vise sig som problemer med fx uddannelse, arbejde eller alkoholisme. Hvis det ikke behandles, er der tendens til forværring, idet personen vil kunne opleve episoder med psykoselignende mani og alvorlig depression.

Behandling af bipolar depression:

Psykologisk behandling fokuserer ofte på den ramtes livssituation, hvor der ofte er konkrete problemer med fx arbejde og uddannelse, ligesom der fokuseres på at identificere, hvordan og hvorledes manien opstår og udvikler sig, så håndteringen af manien kan forbedres. Det er ofte nødvendigt sideløbende at opsøge en psykiater vedrørende medicinering.

Nyheder

Læs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00