Lavt selvværd

Behandlingsområder

 

Lavt selvværd

Selvværd er et udtryk for, hvor meget en person kan lide, accepterer og respekterer sig selv. Et lavt selvværd kan give sig til udtryk som en manglende tro på egne evner, kvaliteter og muligheder i livet. Derfor kan man have en tendens til at underkende sit eget værd og dermed sine følelser og behov, ligesom man for let kan lade sig påvirke af andre menneskers ønsker og meninger.

Lavt selvværd hænger således ofte sammen med en sænket livskvalitet. Ikke overraskende kan lavt selvværd desuden give anledning til angst, især social angst, stress, ensomhedsfølelse og depression.

Lavt selvværd kan medføre, at livet bliver ét langt præstationsløb. Man kompenserer for den indre følelse af ’ikke at være god nok’ ved hele tiden at yde sit maksimum. Mange har en angst for, at hvis de sænker paraderne eller mindsker deres præstationer, så vil de kunne blive afsløret som inkompetente. Det kan omvendt også give sig udtryk i, at man ikke opnår det, man gerne vil, fordi man har svært ved at træffe valg og tage beslutninger i situationer, hvor der er en potentiel risiko for at handle forkert eller ikke at kunne klare opgaven. Resultatet kan være en følelse af, at livet passerer forbi, uden at man udnytter de muligheder, der er eller formår at forsøge at realisere sine ønsker og drømme.

Lavt selvværd er ofte karakteriseret ved tanker som "er jeg nu god nok?", "hvad synes de nu om det", "gjorde jeg det godt nok" eller leveregler som "hvis jeg ikke er 100 % perfekt, er jeg en fiasko".


Det lave selvværd kommer sig ofte af oplevelser i barndommen eller i ungdommen, der har ledt til et negativt eller meget kritisk syn på én selv og ens muligheder i livet. Kriser og voldsomme begivenheder kan desuden fremprovokere et lavt selvværd, der ikke tidligere har været synligt for personen. I kognitiv behandling af lavt selvværd fokuserer vi på at arbejde med de tanker, klienten gør sig om, hvad det er, vedkommende skal leve op til, samt det klienten gør, som kan vedligeholde disse antagelser, og som fastholder det lave selvværd. Klienten lærer således at udfordre sit lave selvværd både tankemæssigt og gennem praktiske eksperimenter i den virkelige verden.

Nyheder

Læs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00