Overspisning

Overspisning

Som overvægtig er det ofte forholdsvist nemt at komme i besiddelse af viden om kostomlægning, motionsprogrammer og diverse kure, der lover vægttab til følge. Man kan finde informationer, råd og kostplaner i blade, på TV og på Internettet. Fælles for alle disse udbud er imidlertid, at de udelukkende koncentrerer sig om at ændre på den fysiske tilstand – at man vejer for meget. Dette er ikke altid nok, idet overvægt som oftest også har en psykologisk dimension, som der også skal fokuseres på og arbejdes med, for at projektet lykkes. Overvægt kan eksempelvis hænge sammen med, at man søger at dække følelsesmæssige behov ved hjælp af mad; at man "spiser med følelserne". Således kan man have tendens til at spise, hvis man er ked af det, bange eller føler sig ensom. Problemet er bare, at man ikke håndterer følelserne ved at spise – man bedøver dem blot for en stund. Bagefter forstærkes de negative følelser ofte, fordi man skammer sig eller ærgrer sig over, at man har spist for meget trods intentionerne om at tabe sig. Hvis følelser og mad følges ad på denne måde, kan der opstå en ond cirkel, hvor slankekure medfører en konfrontation med svære følelser. Dette vil føre til fornyet overspisning, hvorefter der kommer endnu flere svære følelser, fordi man oplever nederlag. Sådan kan en ond cirkel vedligeholdes, hvor man svinger mellem slankekure og overspisning med dårlige resultater til følge.


I kognitiv adfærdsterapi arbejder vi med sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og krop. Ved at gå ind og afdække og arbejde med de tanker og følelser, der er forbundet med det problematiske spisemønster, sker der en bevidstgørelse om de kropslige og psykologiske aspekter, der fastholder den overvægtige i en ond cirkel.

Sammen afdækker klienten og terapeuten, hvilke behov de dårlige spisevaner dækker over, og derved bliver klienten bedre til at mærke, identificere og håndtere sine følelser. At blive opmærksom på sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd giver anledning til selverkendelse og øget oplevelse af kontrol. Når man udforsker sine reaktionsmønstre og de situationer, der fremkalder dem, får man også større indflydelse i forhold til at begynde at handle anderledes – at tackle svære situationer på en anden måde end ved at spise.

Nyheder

Læs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00