Business Coaching

Business coaching

Kognitiv og evidensbaseret coaching hos Psykologerne Frederiksberg & City

I det moderne arbejdsliv bruger vi os selv som personer i langt højere grad end tidligere. Der stilles store krav til de sociale og uformelle kompetencer, og ofte er de svar, beslutninger, metodevalg eller løsninger, vi ønsker at finde frem til, ikke givet på forhånd. Når vores job eller ledelsesform er udviklingsorienteret, betyder det dog også, at vi har mulighed for at lære og udvikle os i jobbet. Derfor giver det god mening at ønske professionel sparring omkring de personlige og faglige udfordringer, som vores arbejde byder på.
Mange virksomheder vælger en ekstern coach ud fra ønsket om en organisatorisk forandringsproces, der involverer, at medarbejdere og ledere som enkeltpersoner bliver i stand til at udvikle sig selv og arbejdspladsen gennem nye måder at handle og samarbejde på.

Som psykologer arbejder vi evidensbaseret med coaching ved, at vi baserer vores coaching på teorier og metoder, der er udviklet på baggrund af psykologisk forskning. Mere konkret betyder det, at vi baserer vores coaching på to overordnede principper: Vi følger dels metoder udviklet inden for den kognitive adfærdsterapi samt en evidensbaseret coachingmodel, der er inspireret af den nyeste forskning i hvilke faktorer, der skaber de bedste resultater i coaching.

Elementer i den effektive coaching:

Vi ved, at god coaching skabes af en række gensidigt afhængige forhold, som vi derfor vægter højt. Du kan læse lidt om dem her:

Formulering af mål: Så tidligt som muligt afdækker og formulerer vi i fællesskab et eller flere mål. Denne målsætning vil løbende blive evalueret og kan evt. ændres lidt hen ad vejen.

Rationale: Vi arbejder altid ud fra et rationale, der sikrer, at coachingprocessen stemmer overens med fokuspersonens behov og situation. Vi bestræber os på at arbejde så logisk og gennemskueligt som muligt.

Procedure: Fremgangsmåden afhænger af problemstilling og person. Vi gør, hvad vi kan for at skabe en procedure eller en række trin, der hænger sammen med rationalet.

Øget opmærksomhed: Vi fokuserer på at øge fokuspersonens opmærksomhed omkring sin livssituation, og de kritiske situationer fokuspersonen ønsker at blive bedre til at tackle. Her er tale om en virkelig spændende proces, for selv den mest observante person vil have en række områder i sit liv, som hun eller han ikke før har belyst med samme opmærksomhed.

Den meningsfulde relation: Vi sikrer os, at fokuspersonen føler sig i trygge hænder. Vi viser respekt, accept og den form for engagement og tillid, der skal til, for at den personlige udvikling kan finde sted. Herunder er det centralt, at der er formuleret en god kontrakt i forbindelse med coachingens start, og at vi løbende evaluerer processen. Derudover er vores psykologfaglige ekspertise vigtig i forhold til at hjælpe fokuspersonen med at håndtere eventuelle stærke følelsesmæssige udfordringer undervejs i coachingprocessen.

En samarbejdende alliance: Vores rolle som coaches er at øge fokuspersonens udvikling, præstationer og færdigheder. Udviklingen paces, så udfordringen vedligeholdes, og ændring muliggøres. Vi arbejder her med løbende i fællesskab at vurdere og fornemme, hvor ’den nærmeste zone for udvikling’ er i den enkelte persons liv.

Opøvelse af nye færdigheder og parathed: Fokuspersonen skal tidligt i processen gøres opmærksom på ’forandringers natur’ og det arbejde, der kræves. Vi hjælper med at motivere, men man skal også selv tage ejerskab på udfordringerne. Dette sker blandt andet ved, at man forpligter sig til at udføre forskellige hjemmeopgaver mellem sessionerne. Disse aftales i sessionen og er med til, at fokuspersonen bliver mere bevidst om egne reaktionsmønstre og træner nye færdigheder. Arbejdet mellem sessionerne er altid vigtigt, for det er centralt at få omsat sin nye viden til handling ude på arbejdspladsen og i livet generelt.

Kognitiv coaching arbejder, ligesom kognitiv terapi, med tanker, adfærd, følelser og krop, men på grænsefladen mellem det personlige og det professionelle domæne. Ofte vil samtalen berøre grænsefladen til det private. Af etiske hensyn er det derfor væsentligt, at relationen mellem medarbejder/leder og coach er adskilt fra arbejdspladsen. Dette sikres gennem en kontrakt mellem virksomheden og Psykologerne Frederiksberg & City.

Nyheder

Tanke Timeout


Thomas Markersen er i øjeblikket aktuel med sin visualiserings cd - Tanke Timeout. Kan hentes på iTunes tryk herLæs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00