Arbejdspladsmobning

.: Arbejdspladsmobning :.

Arbejdspladsmobning:

  1. Kursus i personkonflikter på arbejdspladsen, arbejdspladsmobning
  2. Workshop om arbejdspladsmobning

 

Kursus i personkonflikter på arbejdspladsen (arbejdspladsmobning)

Formål:

At klæde virksomheden på til at kunne forhindre eller forudgribe arbejdspladsmobning samt identificere og håndtere problemet, hvis det allerede finder sted.

Målgruppe:

Tillidsvalgte, ledere og personalechefer

Undervisningsmoduler:

Modul 1
- Årsager til mobning. Et teoretisk og praktisk erfaringsbaseret overblik.
Hvad siger de forskellige psykologiske teorier om årsager til mobning? Fra perverteret narcissisme over psykopatibegrebet til systemisk og socialpsykologisk teori. Hvilken betydning har disse teorier for forståelsen af mobning, og hvilke konkrete implikationer har disse forskellige teorier for intervention og forebyggelse?

- Mobning, magt og misbrug.
Kan man blive afhængig af mobning? Mobning som magtspil og magtmisbrug. Dette perspektiv berører kernen i mobbeproblematikken. Mobning motiveres ofte af et ønske om at bibeholde eller opnå magt. Hvilke former for magt eksisterer der på arbejdspladser, og hvorfor opstår magtmisbrug? Hvordan skaber man regler for magtspillene i organisationen, således at mobning ikke opstår?

- Handlingslammelse, berøringsangst og passivitet.
Dette er de vante reaktioner på mobning. Ofte reagerer de mobbede med handlingslammelse og en passiv skepsis. Tilskuere og ledere opfører sig typisk hjælpeløst passivt. Hvilke forklaringer kan man benytte for at forstå disse reaktioner? Hvad kan man gøre ved det?

Modul 2
- Stress og mobning.
Hvilke sammenhænge er der mellem stress og mobning? Eller mere specifikt – hvad er sammenhængen mellem arbejdsmiljøet og tilfælde af mobning? Hvilke faktorer i arbejdsmiljøet kan kædes sammen med tilfælde af mobning og hvorfor? Hvordan spotter man disse risici i eget arbejdsmiljø? Har du grund til at frygte, at mobning kan opstå i dit miljø?

- Virksomhedskultur og mobning.
Hvad er sammenhængen mellem virksomhedskultur og mobning? Hvorfor er mobning mere udbredt i nogen brancher og organisationer? Der er også tegn på forskel i forekomsten af mobning i forskellige lande – er der en forklaring på dette? På dette modul bliver du introduceret til et kritisk perspektiv på virksomhedskultur og national kultur med konkrete implikationer for forståelsen og forhindringen af mobning på din arbejdsplads.  

- Mobning: Et uprovokeret overgreb eller en organisatorisk kultur og omgangsform?
Mobning kan både betragtes som et uprovokeret overgreb og en personkonflikt, der bliver ’betændt’. Mobning kan også betragtes som institutionaliseret – og som en særlig form for omgangsform med tilhørende særlige sociale normer og adfærdsmønstre. Hvilke konsekvenser har disse opdelinger af begrebet i ”overgreb” og ”personkonflikt” for vores forståelse af mobning - og hvad betyder det konkret for intervention og forebyggelse?

Modul 3
- Mobning som (en særlig) kommunikationsform.
Mobning hænger sammen med dårlig kommunikation. Hvordan skal denne sammenhæng forstås? Leder den dårlige kommunikation til mobning, eller forholder det sig omvendt. Mobning medfører nemlig ofte et fravalg af kommunikation. Et fravalg, der styrker fjendebilleder og besværliggør konstruktive løsninger. Hvad kan du gøre for at sikre den gode kommunikation, når et mobbeforløb er under opsejling?

- Når ledere mobber.
Ledermobning er den hyppigste form for mobning. Fænomenet kendes også som nedadrettet mobning, sundhedsfarlige chefer og destruktiv ledelse. Når man betragter ledermobning, er der visse fællesnævnere. Ledere, der mobber, er som regel bange for at miste kontrol. For at belyse årsagen til ledermobning foretages i dette modul en kritisk perspektivering på den moderne leders arbejdsmiljø. Der vil blive fokuseret på den indflydelse, den præstationsorienterede managementkultur har på lederadfærd.

- Mobning som udtryk for dynamiske og problematiske forhold.
Konflikter i arbejdspladssammenhænge kan udgøre grobund for nødvendig tilpasning og forandring i organisationen. Spørgsmålet er imidlertid, hvornår en konflikt er dynamisk, og hvornår den bliver problematisk. Hvordan skelner man mellem det dynamiske og det destruktive? Hvordan skaber man en dynamisk mobbefri virksomhed?

Modul 4
- Redskaber overfor mobning.
Intervention og forebyggelse. Mobning foregår typisk i faser. Disse faser er forskellige og kræver forskellig indsats. Hør hvordan man opnår en forståelse af, hvilken fase af mobningen man har med at gøre, og hvordan man bedst skrider ind over for mobningen.

- Handling og plan(er).
Handlingsplan overfor mobning? Få hjælp til at udvikle en firmapolitik mod mobning. En antimobbepolitik indebærer, at virksomheden nedfælder et konkret forbud mod mobning og forpligter sig til at gribe ind, hvis dette overtrædes.Hør om de udfordringer man møder, når en sådan politik skal indføres. Udtænkning af firmapolitik og fine intentioner alene skaber ikke god moral på arbejdsgulvet.

I forlængelse af kurset kan vi desuden tilbyde individuel hjælp til at håndtere akutte problemer med mobning. Vi udformer politikker på området og tilbyder supervision i forhold til at dæmme op for mobning.

For yderligere information om kurset og de forskellige moduler: Kontakt Psykologerne Frederiksberg på 28 700 900 eller pr. mail til thomas@psykologerne-frederiksberg.dk

 

Workshop om personkonflikter og mobning i arbejdslivet

Personkonflikter og arbejdspladsmobning er tabubelagte realiteter. Sygefraværet forøges, ikke bare blandt ofrene for mobning, men også blandt tilskuere til mobning. Mobning skaber en kynisk og negativ stemning og forårsager større personaleudskiftning. Mobning er kort sagt den værste stressfaktor, man kan blive udsat for på sin arbejdsplads. Halvdelen af de, som mobbes et halvt år eller mere, bliver stærkt traumatiserede som resultat af mobningen.

På dette arrangement stiller vi følgende spørgsmål:

Hvad er forskellen på en personkonflikt og mobning?
Hvor udbredt er mobning?
Hvem mobbes, og hvem mobber?
Hvad har arbejdsorganisering og ledelse at gøre med konflikter og mobning?
Hvordan få man øje på mobning?
Hvad kan man gøre for at forebygge og stoppe mobning?

Hvem kan deltage? Workshoppen er for alle, men især for tillidsvalgte, ledere og personalechefer.

For yderligere information om workshoppen: Kontakt Psykologerne Frederiksberg på 28 700 900 eller pr. mail til thomas@psykologerne-frederiksberg.dk

 

Nyheder

Tanke Timeout


Thomas Markersen er i øjeblikket aktuel med sin visualiserings cd - Tanke Timeout. Kan hentes på iTunes tryk herLæs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00