Kognitiv coaching

Kognitivt psykologisk kursus i executive coaching
v / cand. psych. Thomas Markersen.

Kursets formål:

Deltagerne vil få forståelse for, hvad kognitiv coaching er, og hvordan det udøves mere generelt. Dernæst fokuseres der på at skabe en ’værktøjskasse’ til deltagerne. Deltagerne vil få kendskab til en række metoder og teknikker og få lejlighed til at øve sig på disse med supervision af underviseren.

Målgruppe:

Coaches, psykologer og øvrige interesserede. Kurset vil blive forsøgt sammensat med deltagere, der har nogenlunde ens forudsætninger ved kursusstart.

Kursets overordnede indhold:
Definition af kognitiv coaching. Den kognitive personlighedsmodel, den kognitive diamant samt adfærds- og kognitiv terapi som grundlag for kognitiv coaching.

Teknikker: Underviseren vil fremlægge en række coachingteknikker primært fra kognitiv psykologi til at skabe en god relation, afdække, afklare, målsætte, motivere og udforske klientens udfordringer og problemer.

Den kognitive metode: Sokratisk dialog og balancen mellem at ’fortælle’ og være ikke-dirigerende i relationen til den, du coacher. Hvordan kan du som coach opnå den skarpe balance mellem at være instruerende og udspørgende?

Øvelser i kognitiv ledercoaching: Gruppe-, dialog- og enkeltmandsøvelser.

- Der er løbende tests samt hjemmearbejde tilknyttet kurset for at implementere den kognitive model i jeres hverdagspraksis.

Deltagerne introduceres gennem kurset til en videnskabeligt velfunderet og beviseligt effektiv metode, som nemt lader sig omsætte i den enkeltes coachingpraksis. Baseret på den nyeste forskning i evidensbaseret og kognitiv coaching introduceres du til en fascinerende og effektiv ’værktøjskasse’ i forbindelse med executive coaching.

Moduler:

Der er op til 8 moduler à 3 timers varighed. Det anbefales, at man vælger en pakke med min. 3 moduler, som typisk foregår med ca. 10 dages mellemrum. Prisen afhænger af deltagerantal og antallet af moduler, man ønsker.

Nyheder

Tanke Timeout


Thomas Markersen er i øjeblikket aktuel med sin visualiserings cd - Tanke Timeout. Kan hentes på iTunes tryk herLæs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00