Stresshåndtering

.: Stresshåndtering :.
 

Kognitivt psykologisk kursus i stresshåndtering
v / cand. psych. Thomas Markersen.

Målgrupper:

Arbejdspladser og institutioner.

Kursets formål. Deltagerne vil:

Kursets overordnede indhold:

Deltagerne introduceres her til en videnskabeligt velfunderet og beviseligt effektiv metode, som nemt lader sig omsætte på den enkelte arbejdsplads. Baseret på den nyeste forskning i arbejdsbetinget stress introduceres du til en fascinerende og effektiv ’værktøjskasse’ mod stress. Her finder du redskaber til at regulere dine tanker, følelser og handlinger på en sådan måde, at selv et hektisk arbejdsmiljø ikke behøver at stresse dig.

 

Moduler:


Kurset vil bestå af et udvalg af modulerne herunder:
(Kurset kan desuden skræddersyes ud fra individuelle behov).

Modul 1. Stress og kognitiv psykologi

Modul 2. Stresshåndtering via mestring og tænkning

Modul 3. Negativ Automatisk tænkning og stressende leveregler

Modul 4. Stress og vedligeholdende faktorer: Den kognitive diamant

Modul 5. Stress som en opmærksomhedsforstyrrelse

Modul 6. Worklife balance og mindfulness mediation

 

Eksempel på indhold til øvrige moduler:
Time management
Prioritering – Diverse redskaber til effektiv prioritering
Assertiv Kommunikation – At kunne sætte grænser og gå efter det man har behov for
Cost–benefit analyser af tænkning
Samtaletræning med henblik på stresscoaching
Mere dybdegående stresscoaching af den enkelte deltager

For yderligere information om kurset: Kontakt Psykologerne Frederiksberg på 28 700 900 eller pr. mail til thomas@psykologerne-frederiksberg.dk

 

Foredrag om livskvalitet mod stress – positiv psykologi
Det er vigtigt at definere stress, men det er også vigtigt at definere trivsel! Vores foredrag handler om, hvordan stress kan håndteres ud fra et mere positivt og mindre problemfokuseret perspektiv. 

Som behandler er man indstillet på at indfange graden, omfanget og varigheden af de forskellige stresssymptomer. Ligeledes vil vi fokusere på at opnå en forståelse af, hvornår og hvordan stressoplevelsen viser sig i det daglige. I bestræbelserne på at diagnosticere og indfange problemer må vi dog aldrig glemme også at stille skarpt på det, der skaber trivsel. Det er vigtigt at spørge sig selv: Hvornår er der trivsel i mit liv? Hvad giver mig god energi? Hvad gør jeg selv for at opsøge et godt liv? Hvad gør mig lykkelig?

Derfor handler dette foredrag om, hvordan man optimerer trivsel og balance mellem udfordringer og virkelyst.

Workshops om stress, trivsel og sygefravær
Mange vil gerne have nogle redskaber til at håndtere stress og synes ikke, at et foredrag er tilstrækkeligt. De mener på den anden side heller ikke, at de har behov for et decideret terapeutisk forløb eller en coach. Her udgør denne workshop en oplagt ’shoppingtur’ i, hvad man kan opnå med kognitiv stresshåndtering.

Få et godt indblik i kognitiv stresshåndtering og mød andre, som er nysgerrige i det samme. Vi arrangerer workshops for både psykologer og psykoterapeuter og andre faggrupper såsom ledere, personalechefer etc., men vi afholder også workshops, hvor deltagerne kommer med vidt forskellig baggrund, ambitionsniveau og perspektiv. Disse workshops, som varer 3 timer, introducerer deltagerne til de overordnede teorier omkring stress og trivsel. Derudover præsenteres stresshåndteringsteknikker, blandt andet den coachende samtaleteknik samt andre tiltag, der optimerer trivsel og nedsætter risikoen for sygemelding, inden det er for sent. Undervejs inddrages deltagerne gennem dialogøvelser etc. En workshop i stresshåndtering er baseret på en sammensætning af moduler, som deltagerne kan være med til at definere udvælgelsen af. Fx kan man vælge at opprioritere samtaletræningen, genkendelsen af stresssymptomer, stress og ledelse, teori, debat, gruppeterapeutiske seancer mv.

I en travl hverdag er en veltilrettelagt kæde af workshops eller seminarer en god måde at sikre forankring af ny læring om stress og arbejdsmiljø i organisationen og dagligdagen på. Vi ved, at læring og nye vaner omkring stress ikke nødvendigvis skabes på et enkelt møde, selv om man kan blive nok så inspireret til at skabe ny adfærd på en enkelt workshop. Derfor er en planlagt række af workshops en måde at sikre forankring og udvikling på – også efter at dagligdagen har meldt sig igen.

Eftersom vi er specialister i stresshåndtering og undervisning, tilbyder vi workshops som skræddersyes ud fra deltagernes forventninger.  

For yderligere information om workshoppen: Kontakt Thomas Markersen på 28 700 900 eller pr. mail til thomas@psykologerne-frederiksberg.dk

 

Nyheder

Tanke Timeout


Thomas Markersen er i øjeblikket aktuel med sin visualiserings cd - Tanke Timeout. Kan hentes på iTunes tryk herLæs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00