Trivsel og arbejdsmiljø

.: Trivsel og arbejsmiljø :.

  1. Personalepolitikker
  2. Kortlægning af gruppers ressourcer

Personalepolitikker


Mange virksomheder udformer i disse dage sundheds- og stresspolitikker. Der er mange måder at gøre det på. Vi kan tilbyde topkvalificeret bistand på dette felt.

Vi hjælper arbejdspladser med at tilrettelæge en moderne stress- og trivselspolitik, der ikke bare tager sig pænt og politisk korrekt ud i personalehåndbogen, men som konkret tager udgangspunkt i arbejdspladens reelle situation og de personalemæssige, økonomiske og tidsmæssige ressourcer. Da arbejdspladser og deres behov er meget forskellige, vil en stress- eller trivselspolitik blive udformet i tæt samarbejde med jer. I den forbindelse tilbyder vi altid et uforpligtende gratis møde af 1 times varighed, hvor vi afdækker ønsker og behov, som vi efterfølgende vil kunne udarbejde et tilbud ud fra.

For yderligere information om udarbejdelse af personalepolitikker: Kontakt Psykologerne Frederiksberg på 28 700 900 eller pr. mail til kaare@psykologerne-frederiksberg.dk

 

Kortlægning af gruppers ressourcer

Via personlighedstests og interviews kan vi hjælpe din virksomhed med at få det bedste ud af den personlighedsmæssige forskellighed på din arbejdsplads. Lad os hjælp jer med at sammensætte de virkelig velfungerende arbejdsgrupper. 

Vi kan ikke komme uden om vores forskellighed. Til dagligt omgives vi af mennesker, som ser på verden med andre øjne end vores. Disse ’andre’ har i større eller mindre grad anderledes vaner, holdninger og måder at arbejde på. Det kan være meget frustrerende, at andre ikke bare forstår det hele, som vi gør; at de ikke bare handler, som vi ville gøre. Udfordringen på mange arbejdspladser er at håndtere den mangfoldighed af personligheder, som er til stede. Forskelligheden kan ved første øjekast ligne en rodekasse med potentiale for misforståelser og frustration; men ved nærmere overvejelser kan forskelligheden blive arbejdspladsens hjerteblod! Forskellighed bevirker at man kan supplere hinanden, at man kan få stillet de spørgsmål, som man ikke formår at stille selv, at man kan kompensere for hinandens fejl og mangler, at man kan udfordres, overraskes og se på verden med ’nye briller’ via hinandens forskellige perspektiver.

For yderligere information om kortlægning af gruppers ressourcer: Kontakt Psykologerne Frederiksberg på 28 700 900 eller pr. mail til kaare@psykologerne-frederiksberg.dk

 

Nyheder

Tanke Timeout


Thomas Markersen er i øjeblikket aktuel med sin visualiserings cd - Tanke Timeout. Kan hentes på iTunes tryk herLæs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00