Private

.: Mindfullness :. 

Hvad er mindfullness?

Mange mennesker bruger megen energi på at bekymre sig over morgendagen og ærgre sig over fortiden. Når vores opmærksomhed er fyldt af negative tanker, reagerer vi ofte per automatpilot: Herved går vi glip af muligheden for at ændre på de tanke- og handlemønstre, der giver stress.

Positiv psykologi fokuserer på vores styrker og glæder i tilværelsen, sådan som den ser ud her og nu. Mindfullness er en ikke-religiøs meditativ træning af opmærksomheden: Ved at øve dig i at iagttage, snarere end at fortolke og vurdere indre og ydre begivenheder, kan du frigøre dig fra negative mønstre og opnå øget nærvær i hverdagen.

Hvad bruges mindfullness til?

Mindfullness-teknikker kan bruges alene eller i kombination med kognitive terapeutiske strategier. Mindfullness-træning har vist sig at forebygge og lindre angsttilstande, stress, kroniske smerter og tilbagevendende depression.

Med mindfullness kan du øge din evne til at:

• tackle stressorer
• acceptere og give slip på bekymringer
• forbedre din beslutningskompetence
• mærke kroppens signaler
• opleve glæde og nysgerrighed

"I am able to control only that which I am aware of. That which I am unaware of controls me”. AWARENESS empowers me.

John Whitmore





Nyheder

Tanke Timeout


Thomas Markersen er i øjeblikket aktuel med sin visualiserings cd - Tanke Timeout. Kan hentes på iTunes tryk her



Læs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00