Thomas Markersen

Thomas Markersen

Uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af socialministeriet.


Jeg arbejder med afsæt i en dyb nysgerrighed. Hvem er du? Hvad har du oplevet? Hvad vil du gerne forstå bedre? Hvad vil du gerne arbejde med?  Hvordan kan vi forstå og beskrive din virkelighed? Hvilke nye perspektiver og handlemuligheder kan vi få øje på i fællesskab? Hvilke opgaver kan vi eventuelt give dig, som du kan arbejde med mellem sessionerne?


Mine metoder: Jeg arbejder på en handlingsorienteret og anerkendende måde og tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi og mindfulnessbaserede metoder (kendt som ”den tredje bølge af kognitiv terapi”). Jeg kender også metoder fra andre klassiske terapeutiske retninger, som vi benytter når det forekommer relevant.


At lære hinanden at kende: Allerede i den første session forsøger vi at lære hinanden godt at kende. Vi forsøger at oparbejde en forståelse for dit unikke selv og begynder allerede her at hjælpe dig med at opleve klarhed og ro.


Gennemsigtighed: Jeg arbejder så ”gennemsigtigt” som muligt. Når jeg delagtiggør dig i logikkerne bag metoder, teknikker og argumenter, er det for at støtte dig i at tænke mere klart og kærligt omkring dig selv, dine relationer og dine muligheder. Det hedder også hjælp til selvhjælp. (I tekstbogen hedder det ”psykoedukation” og ”socialisering til metoder”.) I terapiens rum leder vi ikke efter de rette svar som sådan, vi leder efter de mest brugbar svar til en kompliceret verden, der aldrig er helt så rationel som man kunne ønske sig.


Målet: Mit højeste mål er, at hjælpe dig med at begribe dig selv og livet på en måde, der frigør dig til at leve så smukt og stort som muligt.


Det eksistentielle/livsvalg: Ofte vil vi være i vildrede med hvad vi vil, og hvordan løser man et problem, som man ikke kender? Her tilbyder jeg afklarende samtaler med rod i eksistentielle perspektiver, samtaler der sætter dig i kontakt med ”menneskehistorien”. Jeg vil vove at påstå, at du har ikke oplevet nogen tilstande og problemer som ikke er blevet oplevet før og som ikke er indfanget i myter, religion og de historier vi omgiver os med. Jeg hjælper dig med at se dig selv i et større og større perspektiv der bliver mere og mere forløsende og forvandlende.  
I religionen søger man præcise svar, i terapien søger vi også tit klare svar, men vi har også et mål der hedder, at kunne leve uden klare svar.


Konsulent og underviser: Jeg har sideløbende med mit virke som terapeut og coach undervist i en årrække i mange forskellige sammenhænge. Jeg har desuden erfaring med ledelse på strategisk niveau, hvorfor jeg er godt klædt på til arbejdet som proceskonsulent og sparringspartner for ledere.


Jeg tilbyder terapi og coaching inden for følgende områder:


• Stress, depression, angst og OCD
• Lavt selvværd, usikkerhed, ensomhed
• Fobier, herunder frygt for fx eksamener, møder og jobinterviews
• Erhvervspsykologiske emner, herunder personlig udvikling i arbejdslivet, rekruttering og konflikthåndtering.


Træffes på tlf. 28700900, bedst på hverdage ml. kl. 8-9 og 14-16. Der er mulighed for aftenkonsultation man- ons.

Eller send en mail til Thomas Markersen thomas@psykologerne-frederiksberg.dk

 
Nyheder

Tanke Timeout


Thomas Markersen er i øjeblikket aktuel med sin visualiserings cd - Tanke Timeout. Kan hentes på iTunes tryk herLæs alle nyheder


Psykologerne afd. City - Løngangstræde 37b 3. sal - 1468 København K - tlf. 28 700 900 - 23 82 96 00